O organizaci

ŠANCE PRO TEBE

MOTTO: Lidé potřebují šanci...

Jsme nestátní nezisková organizace.

Poskytujeme sociální a podpůrné služby lidem ohroženým nepříznivou sociální situací. 

Pracujeme s dětmi, mládeží, mladými dospělými a jejich rodinami, pracujeme s jednotlivci a skupinami, pracujeme s komunitou, ve které tito lidé žijí.

Propojujeme služby pro děti a mládež se službami pro rodiny, působíme na celou místní komunitu, spolupracujeme s ostatními službami, které spolu s námi vstupují do života našich klientů.

Klienty aktivně vyhledáváme a poskytuje jim kvalitní odborné služby založené na vztahu a důvěře. 

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. vytváří právní rámec, kterým se při naší práci řídíme. Máme pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí.

Při naší práci nám pomáhají dobrovolníci. Prostřednictvím akreditované dobrovolnické agentury dobrovolníky vyhledáváme a připravujeme je na výkon dobrovolnické služby. 

Realizujeme také aktivity, kterými podporujeme kulturní dění ve městě Chrudim. Podporujeme kulturní, zájmové a volnočasové akce jednotlivců a skupin, které by bez naší podpory neměly šanci na vlastní realizaci. 

Naše služby jsou financovány především z veřejných zdrojů, ze státní správy a samosprávy. Část financí získáváme z nadačních příspěvků a soukromých darů. 

Principy námi poskytovaných služeb

RESPEKT - respektování práv, potřeb, zájmů, názorů a rozhodnutí klienta

KOMPETENCE - podpora seberealizace, nezávislosti a sociálních dovedností klienta

PROFESIONALITA - základem kvality poskytované služby a podpory je odbornost pracovníků, prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními a týmová spolupráce

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – zjišťujeme klientovi individuální potřeby a přání a společně hledáme možnosti jak je prostřednictvím služby naplnit, klient vždy spolurozhoduje o průběhu služby

NÍZKOPRAHOVOST – služby pro děti a mládež naplňují charakter nízkoprahovosti

Principy nízkoprahovosti 

ČASOVÁ A PROSTOROVÁ DOSTUPNOST - provozní doba služby odpovídá potřebám klientů. Služba je poskytována v místech, které jsou pro cílovou skupinu dosažitelné (v lokalitě, kde žijí, nebo kde se pohybují).

BEZPLATNOST – nabízené činnosti jsou poskytovány zdarma

ANONYMITA – klienti mají právo zůstat v anonymitě 

DOBROVOLNOST - klienti mohou přicházet a odcházet v rámci provozní doby podle svého uvážení. Klient není povinen zapojit se do připravených činností.

ROVNÝ PŘÍSTUP – pracovníci přistupují ke všem stejně.


Napsali o nás | Šance pro Tebe v médiích

Chrudimská Předškolka pomáhá sociálně slabším dětem | Východočeská televize | ze dne 20. října 2017 | stopáž reportáže 3:38   Ušito s Šancí nově na Flér.cz | StreetWork.cz | ze dne…

Zobrazit

Historie organizace

Na počátku byla Nadace Šance pro Tebe, která se po celá 90. léta zaměřovala na práci s neorganizovanou mládeží a realizovala pravidelné výměny mladých lidí mezi českou a německou stranou …

Zobrazit

Volná pracovní místa

Aktuálně vypsaná výběrová řízení občanského sdružení Šance pro Tebe najdete v článcích níže. V případě, že Šance pro Tebe momentálně nehledá do svých řad nového zaměstnance, můžete kontaktovat…

Zobrazit

Pro média

Rychlý kontakt pro zástupce médií: Zuzana Martínková PR a komunikace Email.: zuzana@sance.chrudim.cz

Zobrazit

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                       

                       

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz