Lokalita Chrudim

V Chrudimi působíme již od roku 1998. Poskytujeme zde sociální a podpůrné služby lidem ohroženým nepříznivou sociální situací. Pracujeme s dětmi, mládeží, mladými dospělými a jejich rodinami, pracujeme s jednotlivci a skupinami, pracujeme s komunitou, ve které tito lidé žijí.

Jen propojením služeb pro děti a mládež se službami pro rodiny, působením na celou místní komunitu, spoluprací s ostatními službami, které spolu s námi vstupují do života našich klientů, můžeme dosáhnout pozitivních změn. Naše klienty aktivně vyhledáváme a poskytuje jim kvalitní odborné služby založené na vztahu a důvěře. 

Služby pro děti a mládež v Chrudimi

V Chrudimi poskytujeme služby dětem a mládeži prostřednictvím dvou nízkoprahových klubů – NZDM Agora a NZDM Futur. Nízkoprahové kluby jsou určeny dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let. Jsou alternativou k různým volnočasovým a zájmovým kroužkům. Navíc ale poskytují poradenství a sociální servis.

Prostřednictvím Terénního programu Streetwork vyhledáváme a oslovujeme mladé lidi ve věku 12 do 26 let na místech v Chrudimi, kde se scházejí. Poskytujeme jim poradenství a sociální servis. Terénní pracovník, odborně streetworker, je pomáhající pracovník, jehož "kanceláří" je přirozené prostředí klientů - ulice, parky, kluby, herny, nádraží aj.

Terénní práce v Chrudimi

V Chrudimi pracujeme s jednotlivci i s celými rodinami formou terénní sociální práce v jejich přirozeném prostředí. Program se nazývá Terénního programu pro rodiny. Pracovníci programu navazují a udržují kontakt s jednotlivci, poskytují jim sociální pomoc a podporu. Na rodinu jako celek se zaměřuje služba Sanace rodiny.

Internetová poradna nejen pro rodiče

Poskytujeme poradenství pro rodiče dopívajících v rámci osobní i internetové poradny Poznej svého teenagera.

Dobrovolníci v Chrudimi

Při naší práci využíváme dobrovolníky, které vyhledává a na výkon dobrovolnické služby připravuje akreditovaná Dobrovolnická agentura, která má zázemí v Chrudimi. Dobrovolníky vysílá i do dalších organizací v rámci Pardubického kraje.

Dům Agora v Chrudimi je místo k setkávání

Realizujeme také aktivity, kterými podporujeme kulturní dění ve městě Chrudim. Mezi ně patří filmový festival Jeden svět. Podporujeme kulturní, zájmové a volnočasové akce jednotlivců a skupin, které by bez naší podpory neměly šanci na vlastní realizaci prostřednictvím Centra podpory volnočasových a zájmových aktivit domu Agora.

Rychlý kontakt

Odpovědná osoba v lokalitě Chrudim

dočasně zastupuje:
Bc. Sophia Dvořáková

  • koordinátor lokality Chrudim
  • Telefon: 734 853 394
  • sophia@sance.chrudim.cz

                                 
                       

                       

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz